Ziarah Sesepuh Jakarta

Kanggo ngadhepi mungsuh-mungsuh sing soyo kemaki, mugi Gusti ngapurani kawula alit sing kebak dosa iki.